icon

Installatie Lichtgewicht groendak

Deze aanleginstuctie is geschikt voor daken met een maximale dakhelling van 10 graden.

 

Voorbereiding van de installatie

- Let op veiligheidseisen om te werken op hoogte (bijv. dakrandbeveiliging, valbescherming, veiligheidshelmen).
- Maak een realistische planning ten aanzien van transport, personeel, verticaal transport en/of ander materiaal
- Wij een locatie aan waar de pallets met Sedumtrays direct na het lossen tijdelijk geplaatst kunnen worden
- Controleer de mogelijkheid om het groendak direct na installatie te verzadigen met water.

Bij aankomt van vegetatiematten

- Zet de pallets met vegetatiematten zoveel mogelijk in de schaduw
- Houd met het uitrollen van de vegetatiematten rekening met weersomstandigheden. Bij warm weer is een snelle verwerking een vereiste.
- Verdeel – afhankelijk van de toegestane maximale dakbelasting – de materialen over het dakoppervlak.
- Let er bij het dragen van de vegetatiemat op dat het uiteinde van de rol altijd bovenop ligt.

STAP 1 – Schoonmaken

Maak het dak vrij van vuil, afval of ander materialen. Controleer of de dakbedekking niet beschadigd is, om er zeker van te zijn dat het dak waterdicht is.

STAP 2 – Wortelwerend folie aanbrengen (optioneel)

Als de dakbedekking niet wortelwerend is, is het noodzakelijk om een wortelwerend folie toe te passen. Bedek ook de opstaande dakrand. Zorg dat de folie goed op elkaar aansluit door middel van een kleine overlap van 50 cm.

STAP 3 – Drainagelaag aanbrengen

Rol de drainagebanen haaks uit over de wortelwerend folie (zie instructievideo). Het filtervlies aan de bovenzijde van de drainagebaan heeft een overlap van 10cm. Bedek hiermee de naden als drainagebanen naast elkaar gelegd worden.

Indien nodig, bereid het op maat snijden van de drainagebanen voor op de grond of neem maatregelen om veilig te snijden. Snij nooit direct op de dakbedekking.
 
Snijd bij de hemelwaterafvoer(en) een stuk uit de drainagelaag. Bedek hemelwaterafvoer(en) met een bladvanger, bolrooster of inspecieput.

STAP 4 – Scheidingsprofiel aanbrengen (optioneel)

Het scheidingsprofiel dient als scheiding tussen het groendak en de grindstrook. Plaats het profiel op minimaal 20cm van de dakrand, met de voet aan de zijde van de grindstrook.

STAP 5 – Substraatrol aanbrengen

Rol de substraatrol haaks uit over de drainagebanen (zie instructievideo). Zorg dat de substraatbanen zonder overlap goed op elkaar aansluiten. Verzadig de substraatrol volledig met water voordat de vegetatiematten worden geïnstalleerd.

STAP 6 – Vegetatiematten aanbrengen

Rol de vegetatiematten uit over de substraatrol (zie instructievideo). Start met het uiteinde van de vegetatiemat bovenop. Rol het uiteinde van de mat voorzichtig terug en zorg dat deze op de juiste positie ligt aan het begin van de baan. Indien nodig, knip of snij de mat aan het eind van de baan op maat. Tip: Gebruik hiervoor een stevig kartelmes of zaag

Zorg dat de vegetatiematten zonder overlap goed op elkaar aansluiten. Eventuele kale plekken kunnen opgevuldt worden met reststukken van de vegetatiemat.

STAP 7 – Grind aanbrengen

Stort het grind tussen het groendak en de dakrand. De grindlaag kan aangevuld worden tot gelijke hoogte van het groendak.

STAP 8 – Irrigeren

Bewater direct na aanleg de vegetatiematten totdat de substraatrol volledig waterverzadigd is. Dit is noodzakelijk voor de doorworteling van de vegetatiematten in de onderliggende substraatlaag. Bewater het groendak regelmatig wanneer het dak wordt aangelegd in een droge periode.

STAP 9 – Onderhoud en bemesting

Bemest het Sedumdak 2 keer per jaar. Bij voorkeur eind april en begin september. Inspecteer het dak op ingewaaide onkruiden en verwijder deze ongewenste begroeiing handmatig. Controleer daarnaast of het afvoersysteem nog functioneert en verwijder eventueel ingewaaid blad.